Op uitnodiging van de Bewonersvereniging van de Schaesbergerhof hebben wij 18-12-2023 een concert mogen geven dat eindigde met enkele stemmige Kerstliederen,

30-10-2023 werden tijdens de repetitie opnames gemaakt voor het programma Bloasriek van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Rob Mennen interviewde enkele leden en er werden opnames gemaakt van de repetitie.

Het SeniorenOrkest Landgraaf werd als eerste van de Zuid Limburgse muziekverenigingen uitgeloot om hieraan deel te nemen.

6 Oktober 2023 concert t.g.v. 60 jaar Zonnebloem Ubach over Worms in Zaal D`r Eck in Rimburg + Groepsfoto met hele bezetting.

Aansluitend groepsfoto gemaakt door Wim Smeets

Concert Markt Schaesberg 16-07-2023

Concert voor Salesianenhof in MFC An d`r Put 02-04-2023

Concert bij harmonie St Martiuns Vijlen 01-04-2023

Repetitie 20-03-2023 in de Brandpoort

St Joseph-Noveen in de St. Joseph Kerk in Waubach 13-03-2023

Eine Feste Burg

Down by the Sally Gardens

Lux Benigna

Suddenly

Repetitie 16-01-2023 in de Brandpoort